به گزارش افکارنیوز، می توانید این تمرین را تکرار کنید و تا زمانیکه احساس کنید کمر دردتان بهتر شده ادامه دهید. بهترین چیزی که در مورد این تمرین وجود دارد این است که حتی در محل کار هم می توانید آن را انجام دهید.

۱ - صاف بنشینید و چانه خود را به سمت پایین خم کنید. حتما " سعی کنید که چانه خود را به قفسه سینه تان بچسبانید. این تمرین ساده باعثکشش ستون فقرات می شود و کمر درد را تسکین می دهد. این تمرین را حدود ۳۰ ثانیه انجام دهید. از آنجایی که این تمرین باعثکشش ماهیچه های پشت شما می شود، بعد از انجام آن احساس آرامش می کنید.

می توانید این تمرین را تکرار کنید و تا زمانیکه احساس کنید کمر دردتان بهتر شده ادامه دهید. بهترین چیزی که در مورد این تمرین وجود دارد این است که حتی در محل کار هم می توانید آن را انجام دهید.

۲ - بازوهایتان را بچرخانید، دستهایتان را بکشید و به آرامی آنها را بچرخانید. ۲۰ دفعه در جهت عقربه ای ساعت و ۲۰ دفعه در جهت خلاف عقربه های ساعت دستهایتان را بچرخانید. بعد از انجام این تمرین دستهایتان را بالای سرتان ببرید و به هم قفل کنید.

۳ - روی یک سطح سفت و محکم به روی شکم دراز بکشید، سر و بالا تنه خود را آرام آرام بلند کنید. حدود ۲ ثانیه در همین حالت بمانید و سپس آرام آرام به موقعیت قبلی بازگردید. ۱۰ بار این کار را انجام دهید.

۴ - روی زانوهایتان بنشینید و دستهایتان را روی زمین بگذارید یعنی در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید . اول پای راست خود را به سمت عقب بکشید انگار می خواهید از پشت به یک نفر لگد بزنید . بعد به آرامی پایتان را به حالت قبل باز گردانید و همین کار را با پای چپ خود انجام دهید. چند بار این تمرین را تکرار کنید.