به گزارشافکارنیوز،در پی افزایش پیدا نکردن مالیات سیگار برای سال ۹۴ بر اثر تصمیمی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گرفت، جدیدترین اقدام در این حوزه را از علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت که درباره این موضوع بارها موضع انتقادی داشت پرسیده شد که سیاری به تسنیم اظهار داشت: مسئله لایحه بودجه که هر روز نیست و این تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و قاچاقچان سیگار اجازه ندادند این قانون در مجلس پیش رود، رسانه‌ها نیز کمک نکردند ولی رسانه‌ها می‌توانند چراغ این اطلاع رسانی را روشن نگه دارند.

سیاری در توضیح این مسئله که از صحبت‌های شما این استنباد می‌شود که عدم تصویب قوانین توسط قاچاقچان صورت پذیرفته است، گفت: معلوم است، این واقعاً جای تاسف دارد که رهبر انقلاب می‌گویید میلیاردها دلار در کشور ما قاچاق وارد می‌شود، به هر حال بالاتر از رهبر انقلاب که نداریم.

معاون وزیر بهداشت درباره اینکه مجلسیان چرا مخالفت کردند؟ بیان داشت: از خودشان بپرسید، آنها این استنباد را داشتند که وضع مالیات بیشتر برای دخانیات باعثافزایش قاچاق می‌شود.

سیاری ادامه داد: بنده مدعی آن هستم که ورود سالانه یک هزار تریلی سیگار قاچاق نیست، قاچاق تعریف و تفسیر دارد، زیرا چطور می‌شود یک هزار تریلی سیگار وارد کشور شود و با یک قیمت یکسان در همه ایران هم به فروش برسد و نیروهای هم که مسئول مبارزه با قاچاق هستند متوجه نشوند! بنابراین بنده این مسئله را که سالانه یک هزار تریلی قاچاق وارد کشور می‌شود را نمی‌توانم بپذیرم.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این مسئله که این صحبت شما به معنای این است که یعنی دست‌های پشت پرده در این مسئله دخیل هستند؟ گفت: این را شما رسانه‌ها باید بروید پیدا کنید زیرا یکی از وظایف رسانه همین موارد است.

سیاری تصریح کرد: بنده این سئوال را مطرح می‌کنم چطور امکان دارد یک هزار تریلی سیگار وارد کشور و توزیع آن صورت پذیرد ولی هیچ کسی متوجه نشود.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این مسئله که آیا این سیگارها تولید آمریکا است؟ بیان داشت: شما رسانه‌ها بروید و پیگیر این مسائل شوید.

سیاری در توضیح این مسئله که رسانهها بارها به این مسائل پرداختند ولی هیچ اتفاقی رخ نمیدهد و کسی عکس العملی نشان نمیدهد، خاطرنشان کرد: آفرین، حالا میبینید چقدر در این مسئله قدرت دارند.