به گزارشافکارخبر،این نوزاد ۸ ماهه شاید یکی از باکلاس ترین نوزاد های جهان باشد.

وی با داشتن ۵ هزار دنبال کننده در اینستگرام یکی از صفحات داغ کودکان را به خود اختصاص داده است.باکلاس ترین کودک دنیا+ تصاویرباکلاس ترین کودک دنیا+ تصاویرباکلاس ترین کودک دنیا+ تصاویرباکلاس ترین کودک دنیا+ تصاویرباکلاس ترین کودک دنیا+ تصاویرباکلاس ترین کودک دنیا+ تصاویر