افکارنیوز گروه اقتصادی:

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که چندین عامل در آلایندگی خودروهای داخلی وجود دارد، بیان داشت: در رابطه با بحثتولید خودروی با کیفیت استاندارد بالا و جلوگیری از آلایندگی هوا دو بحثاینجا باید مد نظر قرار بگیرد، اول این که ما باید به سمتی برویم که تولید خودروهای با استانداردهای بالای جهانی داشته باشیم و بتوانیم در این زمینه گام های موثری برای جلوگیری از آلودگی هوا برداریم و دوم هم با توجه به این که در آینده نیم نگاهی به بازهای جهانی(wOT) داریم، بحثرقابت جهانی نیز در این زمینه مطرح است و باید از همین امروز گام های مثبتی بردایم تا بتوانیم در این عرصه وارد شویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از دغدغه های اصلی در کلانشهرها مبارزه با آلودگی هواست که این به دوعامل باز می گردد، یکی کیفیت پایین خودروها و آلودگی هایی که ایجاد می کنند و مساله دیگر مربوط به کیفیت پایین سوخت در کشور می شود که خود عاملی برای تشدید آلودگی هواست.

سید شریف حسینی افزود: در نتیجه این دو قسمت به عنوان دو لبه قیجی عمل می کنند و اگر تولید خودرو و تولید سوخت هم غیراستاندارد باشد، اینها به هم کمک می کنند و وضعیتی که می بینید را ایجاد می کنند و در نتیجه اینها مکمل بدی برای یکدیگر هستند و تنها رفع یکی از این مشکلات نیز نمی تواند مشکل را حل کند و باید توامان هر دو مشکل را با هم برطرف کنیم.

نماینده اهواز با اشاره به جلسات مشترک کمیسیون صنایع و معادن با خودروسازان داخلی گفت: کمسیون صنایع و معادن هم نشست هایی در این زمینه داشته است. در واقع از دوره قبل از مجلس نهم نیز این مسائل را پی گیری می کردیم و در این زمینه بحثقانون حمایت از مصرف کننده به تصویب رسید که متاسفانه این قانون اجرا نشد.

وی اضافه کرد: در سال ۸۹ با توجه به افزایش و تغییر تعرفه واردات خودرو نیز بحثافزایش کیفیت خودروهای داخلی مطرح شد که در این زمینه جلسات مشترکی با خودروسازان برگزار شد و در همان جلسات با حضور خودروسازان قانونی تدوین شد که متاسفانه در این زمینه هم حرکت مطلوبی را شاهد نبوده ایم.

این نماینده با اشاره به تاثیر کیفیت سوخت خودروها در آلودگی هوا گفت: وزارت نفت نیز باید در زمینه تولید سوخت با کیفیت بالا ما را همراهی کنند تا مساله آلودگی هوا تا حدودی حل شود و این بستگی به تلاش های خودروسازان، وزارت نفت و از سوی دیگر نظارت صحیح اداره کل استاندارد دارد.