به گزارشافکارنیوز،اکبر ترکان در جلسه جلسه گروه تخصصی شهرسازی ضمن تاکید بر همت شورای مرکزی بر اصلاح امور مربوط به مهندسان شهرساز، گفت: یکی از مواردی که همواره مورد دغدغه دولت و دولتمردان بوده است، موضوع بافت فرسوده است که در جلسه اخیری که با دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور داشتیم به آن اشاره شد.

وی افزود: همچنین با توجه به حوزه عملکرد مهندسان شهرساز، مدیریت کلان کشور در رسیدگی و اصلاح بافت فرسوده باید وظیفه شهرسازان را به خوبی درک کند و آگاهی بخشی در این خصوص صورت گیرد و در زمانی که در بافت فرسوده تنها به بازسازی خانه‌های فرسوده بسنده کرده ایم و کلیات بافت فرسوده را از یاد برده ایم، دولت اصلاح بافت های فرسوده را به حوزه شهرسازی بسپارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بزرگترین مسئله ما این است که در کشور شغل از مسکن تبعیت می‌کند اذعان داشت: در کشورهای پیشرفته این محل زندگی نیست که شغل را تعیین می‌کند اما در ایران همواره بر آن بوده‌ایم که برای ساکنین یک شهر شغل پیدا کنیم و شغل را به مسکن ارتباط دهیم.

وی افزود: در شهرسازی، باید اقتصاد شهر را دید و از فلسفه وجودی شهر کار را شروع کرد. اگر فلسفه وجودی شهر تغییر کرد نمی‌توان به دلیل وجود سکونت، شغل هم ایجاد کنیم. به عبارت دیگر باید از ساخت خواب شهرها فاصله گرفت و زندگی، اقتصاد و سکونت را در شهرها جاری دید.

ترکان تاکید کرد: برای به دست آوردن جایگاه حرفه‌ای شهرسازان، باید آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته و قابلیت‌های آن را به نظام مهندسی و سایر ارگان‌های ذی ربط معرفی نمود.

رئیس سازمان مهندسی افزود: زمانی که از مسکنی صحبت میکنیم باید بدانیم که از ریشه سکینه آمده و به معنای آرامش است اما آنچه امروز رخ میدهد حقوق شهروندانی است که در کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰ شهرداریها خرید و فروش میشود و این مسئله نگران کننده است.