به گزارش واحد مرکزی خبر ، در این اطلاعیه آمده است: آن دسته از اشخاص، مؤسسات و شرکتهایی که در بازار ارز خارجی (FOREX)، فرابورس بین المللی و بورسهای اوراق بهادار و کالایی خارجی فعالیت می کنند باید اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به ۱- نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت ۲- مجوزهای دریافت شده از داخل یا خارج کشور جهت فعالیت ۳- دعاوی حقوقی طرح شده له یا علیه شرکت ۴- هرگونه قرارداد همکاری را که با نهادها یا شرکتهای خارجی توسط شرکت منعقد شده است، حداکثر تا ۲۷ تیر امسال به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

همچنین با دریافت فایل الکترونیکی برای به تکمیل و ارائه فرمهای مربوطه در مهلت یاد شده اقدام شود.

بدیهی است مسئولیت ارسال اطلاعات یاد شده در موعد مقرر بر عهده مدیران شرکت خواهد بود.

فایل های موردنظر در سایت های http: / / www. seo. ir و www. sena. ir قابل دانلود است.

باید مدارک یادشده مهمور به مهر شرکت باشد و با امضاء مدیرعامل شرکت به نشانی تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳، طبقه چهارم، مدیریت امور حقوقی و انتظامی ارسال شود.