به گزارش افکارخبر، سید محمود احمدی در پاسخ به این سوال که آیا مردم از تسهیلات اعطایی خرید خودرو و کالا استقبال می کنند، بیان کرد: به دلیل اینکه در این طرح نرخ سود بانکی تعدیل شده است، امیدواریم از آن استقبال شود.

وی با اشاره به نرخ سودی ۱۶درصدی که برای تسهیلات خرید خودرو و کالا ایرانی تعیین شده است، افزود: در شرایط فعلی تسهیلات با نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌شود و چون نرخ در این طرح کمتر از شرایط بازار است، برداشت ما این است که مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

دبیرکل بانک مرکزی در مورد میزان اقساط تسهیلات خرید خودرو و کالا و قدرت پرداخت مردم، گفت: مردم عادی می‌توانند میزان اقساط این طرح را پرداخت کنند و هم اکنون برخی بانک‌ها که کارت اعتباری صادر کردند، سود آن را تا ۲۰درصد تعیین می‌کنند.

احمدی ادامه داد: در واقع بحثاین بود که با مشارکت بخش‌های مختلف صنعت و تولید، نرخ سود به گونه‌ای تنظیم شود که هم بانک‌ها امکان ارائه خدمت داشته باشند و هم با اجرای این طرح بخش‌هایی که با انباشتگی کالا مواجه هستند، از رکود خارج شود.

پیشتر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه اقساط تسهیلات خرید خودرو با نرخ سود ۱۶درصد حداکثر ۷۰۸هزار و با نرخ سود ۱۲درصد ۶۵۸هزار تومان خواهد بود، گفت: دوره بازپرداخت وام خودرو از ۴ تا ۷ سال متناسب با توافق مشتری و خودروساز است.