به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، نقش الازهر فقط به بیداری دعوت اسلامی محدود نمیشود، بلکه این نهاد دینی در بیشتر مسائل جامعه مصر حضور قدرتمندی دارد و در ایفای وظایف خود در زمینه امور سرنوشت ساز، از مردم مصر و به ویژه مسلمانان حمایت میکند.
شیخ عید عبدالحمید ناظر کل دانشگاه الازهر در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: علما و دانش آموختگان الازهر باید ویژگی‌های یک رییس جمهور قوی، آگاه، دور اندیش و آینده نگر را برای مردم بیان کنند، تا آن‌ها در انتخابشان دچار اشتباه نشوند و گزینه‌هایی را که برای حکومت بر مردم مناسب نیستند، انتخاب نکنند.
علمای الازهر شریف، وظیفه ارشاد و راهنمایی مردم و ارزیابی عملکرد آن‌ها به وسیله بیانات و فتاوا را بر عهده دارند تا بدین وسیله مردم مصر را به ضرورت مشارکت در انتخابات برای برگزیدن یک رییس جمهور عادل و توانا ترغیب کنند.
شیخ زکریا مرزوق امام مسجد جامع الازهر در این باره گفت: ما در مقابل انتخاب نامزد‌ها توسط مردم مسئول هستیم و همه ما در مقابل پروردگار در این زمینه مسئولیت داریم و باید یک رییس جمهور مناسب و مورد اعتماد مردم را انتخاب کنیم.
یک شهروند مصری به خبرنگار العالم گفت: الازهر معیارهای انتخاب رییس جمهور را از طریق سخنرانی‌ها، دروس علما در مساجد تشریح می‌کند و مردم را در این زمینه آگاه می‌کند.
شهروند مصری دیگر در این باره گفت: انتخاب رییس جمهور باید براساس معیارهای اخلاص، صداقت، امانت و مسئولیت در مقابل خداوند و مردم انجام گیرد.