به گزارش افکارنیوز، به نقل از پایگاه خبری «عاروتص شوع»، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن تاکید شده در صورت حمله به ایران، آمریکا به اسرائیل یاری خواهد رساند.

بر اساس این گزارش، ماه گذشته لیندسی گراهام، سناتور اهل کالیفرنیا این قطعنامه را که با همکاری ۱۵ سناتور دیگر تهیه شده بود، به مجلس سنا ارائه کرد.

در این قطعنامه آمده است: آمریکا منافع ملی حیاتی و در عین حال تعهد محکمی در تضمین موجودیت، ‌ حیات و امنیت اسرائیل دارد. ما بر حمایت آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید می‌کنیم و اصرار داریم اگر اسرائیل مجبور به اقدام نظامی علیه ایران به منظور دفاع از خود شد، آمریکا در کنار اسرائیل خواهد بود و در دفاع تل‌آویو از مردم و مرزها و موجودیتش، واشنگتن از آن حمایت اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک خواهد کرد. در این قطعنامه همچنین آمده: سیاست آمریکا توقف برنامه هسته‌ای ایران است.

به دنبال تصویب این قطعنامه، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) با صدور بیانیهای اعلام کرد: کمیته روابط خارجی سنا پیام بسیار شفاف و مهمی از همبستگی علیه تهدید هستهای ایران ارسال کرده است.