به گزارش افکارنیوز، علی جمعه مفتی پیشین مصر در یک برنامه تلویزیونی گفت: زندگی سید قطب سرشار از تناقضات است.

وی برای اثبات مدعای خود به سخنان مرحوم سلیمان فیاض از ادیبان مصری استناد می کند که می گوید، سید قطب شخصاً در سخنانی در دانشگاه قاهره تاکید کرده بود که به مدت ۱۱ سال ملحد و بی دین بوده و بر اساس نوشته ابوالحسن الندوی در یادداشت هایش با عنوان " سائح فی الشرق "؛ عباس محمود العقاد نویسنده مشهور مصری او را از الحاد نجات داده است.

علی جمعه این افراد را بسیار موثق و مورد اعتماد توصیف کرد و گفت: گواهی آنها در مورد سید قطب، برای اثبات الحاد او کافی است.

سید قطب در سال ۱۹۶۶ و در زمان حکومت جمال عبدالناصر اعدام شد. وی صاحب تالیفات اسلامی معروفی است از جمله تفسیر فی ظلال الاسلام، معالم فی الطریق و جاهلیة القرن العشرین.

محققان دو کتاب آخر را که مبنای فکری بسیاری از عقاید و تفکرات افراطی و تروریستی قرار گرفته، دارای مضامین تکفیری می دانند.