به گزارش افکارنیوز،

 از سال 2014 تاکنون میزان موشک ها و بمب های فروخته شده از سوی انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. برخی از این کشورها به جنایات جنگی یا سرکوب اعتراضات مردمی متهم هستند.

 

در سال گذشته بیش از 3 میلیارد پوند تسلیحات ساخت انگلیس به 21 کشور از 30 کشوری که در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر از سوی دولت انگلیس هستند، صادر شد. به گفته دولت انگلیس حقوق بشر در این کشورها به شدت نقض می شود.

 

کشورهای زیر در فهرست خریداران سلاح از انگلیس قرار دارند:
•    عربستان سعودی، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در یمن،
•    بحرین، به دلیل سرکوب تظاهرات مردمی در پی بیداری اسلامی،
•    بوروندی، که از سوی سازمان ملل به عنوان کشور ناقض حقوق بشر معرفی شده است و
•    مالدیو، که به دلیل زندانی کردن رئیس جمهور پیشین با محاکمه ای نمایشی در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر است.

 

بر اساس آمارهای موجود، دولت انگلیس تنها در سال ۲۰۱۴ مجوز فروش سلاح به ارزش ۱۷۰ میلیون پوند برای ۱۸ کشوری که در فهرست ناقضان حقوق بشر هستند، صادر کرده بود.

 

میزان فروش تسلیحات به عربستان سعودی نیز افزایش زیادی داشته است. بالاترین میزان صادرات به ارزش 1.7 میلیارد پوند مربوط به صادرات جنگنده های نظامی به عربستان در مه 2015 (31 روز منتهی به 11 خرداد) بوده است. انگلیس خبر صادرات 990 میلیون پوندی موشک های هوا به هوا را نیز تایید کرده است.