به گزارشافکارنیوز،سعید احمدی شهرکی در جمع خبرنگاران مبنی براینکه تاکنون چند نفر برای شورای شهر تهران ثبت نام کرده اند گفت: در سومین روز نام نویسی از داوطلبان شورای شهر تهران ۲۲۰ نفر ثبت نام قطعی شده اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران افزود: تا کنون ۳۳۳ داوطلب مرد و ۳۶ داوطلب زن ثبت نام کرده اند که در مجموع در طی این سه روز ۳۶۹ نفر ثبت نام شده اند.

احمدی شهرکی با اشاره به میانگین سنی داوطلبان گفت: در رده سنی ۲۵ تا ۴۵ سال ۲۴۳ نفر و از ۶۱ تا ۷۵ سال ۲۵ نفر ثبت نام کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: تاکنون ۴ روحانی برای چهارمین دوره شورای شهر تهران نام نویسی کرده اند.

مهلت ثبت نام داوطلبان چهارمين دوره شوراهاي شهر و روستا تا پايان ساعت اداري روز يكشنبه ۹۲/۲/۱ ادامه خواهد داشت.