به گزارش افکارنیوز، ظرف دیروز و امروز در نهاد ریاست جمهوری ۱۰ حکم صادر شده است که به شرح زیر است:

۱ - انتصاب «امیرحسین زمانی‌نیا» به سمت قائم مقامی دبیرخانه جنبش عدم تعهد با حکم اکبر ترکان

۲ - انتصاب «محمدعلی زهره‌ای» به سمت مشاور اجرایی معاون کل نهاد ریاست جمهوری با حکم مرتضی بانک

۳ - انتصاب «علیرضا مهران‌پور» به سمت سرپرست اداره کل مالی با حکم عبدالخلیل معظم زاده

۴ - انتصاب «اصغر صابری» به سمت سرپرستی اداره کل مراسم و معاونت تشریفات دفتر رئیس جمهور با حکم بهمن حسین پور

۵ - انتصاب مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با حکم حسن روحانی

۶ - انتصاب سماوی به سمت مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

۷ - انتصاب سماوی به سمت سرپرست گروه مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری

۸ - انتصاب عبدالخلیل معظم زاده به سمت معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری با حکم محمد نهاوندیانالبته روز گذشته هم در نهاد ریاست جمهوری ۲ حکم صادر شد که به شرح زیر است:

۹ - انتصاب محسن حاجی‌میرزایی به سمت دبیری هیئت دولت با حکم اسحاق جهانگیری

۱۰- انتصاب بهمن حسین پور به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور با حکم محمد نهاوندیان