این سفر با هدف توسعه روابط اقتصادی دو کشور انجام می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شرکت در کمیسیون مشترک همکاری های ایران و عراق و همچنین حضور در همایش بازرگانی ایران و عراق از اهداف این سفر است.

آقای رحیمی در این سفر علاوه بر دیدار با مقامات عراقی چند یادداشت تفاهم را نیز امضا خواهد کرد.

تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دانشجو وزیر علوم و تحقیقات ، نیکزاد وزیر راه و شهرسازی ، حسینی وزیر اقتصاد ، خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و همچنین نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی معاون اول رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند