به گزارش ايسنا، قرار است طبق برنامه علي لاريجاني با مقامات بلندپايه برخي کشورهاي حاضر در اجلاس ديدار و گفتوگو کند.

ديدار با رييسان مجالس ارمنستان و آفريقاي جنوبي از جمله دستور کارهاي رييس مجلس در حاشيه اجلاس بينالمجالس خواهد بود.