به گزارش افکارنیوز،

 سیدمصطفی آقامیرسلیم در پیام توئیتری خود نوشت: ترامپ بهتر بود به جای تکرار لاطائلات صهیونیستها و سران چند کشور مرتجع منطقه، حرفی که کسر شان مردم آمریکا نبود میزد.