به گزارش بی باک، در حالیکه پس از تغییر مدریریتی در استان فارس، و آمدن استاندار جدید انتظار می رفت روند غلط مدیریتی گذشته اصلاح شود، و در عزل و نصب ها شایسته سالاری جایگزین روابط حزبی و پشت پرده سیاسی شود، اما متاسفانه استاندار جدید فارس با حفظ همان اصول عزل و نصب های اتوبوسی گذشته، خود نیز الگوی جدیدی در انتصابات ارائه کرده است.

مدتی است خبر یکی از انتصاب های عجیب و غریب در استانداری فارس به گوش ما رسیده است، اما با این امید که جناب استاندار محترم متوجه اشتباه خود می شوند و در تصمیم خود تجدیدنظر می کنند، مُهر سکوت برلب زده و ساکت ماندیم.

به گزارش حزب الله شیراز، شخصی به نام " کامبیز رضایی " با ۱۵ سال سابقه خوانندگی در مشهد، و در حالیکه شنیده شده است در مجالس عروسی هم به کار خوانندگی می پرداخته در انتصابی محیرالعقول که همگان را به تعجب واداشته است، به " ریاست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس " منصوب شده است. ضمنا تمام مطالب و عکس هایی که از وی در اینترنت وجود داشته است، پس از انتصاب به مدیرکلی روابط عمومی استانداری فارس به کلی حذف شده اند.به راستی با چه استدلال منطقی می توان یکی از پست های اساسی استان فارس را به کسی داد که سال ها در جالس عروسی خواننده بوده است؟