حسن زمانی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به اخبار منتشره درباره گفتوگوی رئیس مجلس با برخی مقامات ارشد انتخاباتی در مورد ردصلاحیتها، این اخبار را تکذیب کرد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی از صبح تاکنون با هیچیک از مقامات برگزار کننده انتخابات گفتوگو یا رایزنی نداشته است.

وی در این زمینه افزود: رئیس مجلس از صبح تاکنون طبق روال همیشگی موضوعات و مسائل متعدد مربوط به مجلس را با حضور در جلسات متعددی بررسی کرده است.

مشاور رئیس مجلس تصریح کرد: جلسه و نشست هفتگی با تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله دیدارهای امروز رئیس مجلس بود؛ این دیدار هر هفته برگزار می‌شود.

زمانی اضافه کرد: در حال حاضر نیز رئیس مجلس در یک جلسه مربوط به مجلس حضور پیدا کرده که این جلسه همچنان ادامه دارد.