به گزارش افکار نیو زبه نقل از ایرنا، در این مراسم كه هم اكنون در ساختمان موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران آغاز شده، قرار است، ' محمود احمدی نژاد ' رییس جمهوری ، ' سید محمد حسینی ' وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ، 'علی اكبر جوانفكر' مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری و سرپرست موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و 'مصیب نعیمی' مدیرمسوول روزنامه ایران و الوفاق سخنرانی كنند.

پیش از آغاز این مراسم، رییس جمهوری به همراه ' مجتبی ثمره هاشمی ' مشاور و دستیار ارشد رییس جمهوری و جمعی از مدیران موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران از تحریریه های این موسسه بازدید کرد.

افتتاح رسمی خروجی ایرنا به زبان اسپانیایی و تجلیل از تعدادی اعضای روزنامه ایران از جمله برنامه های رییس جمهوری در این مراسم است.