به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، سید صادق الحسینی نایب رئیس شورای استان دیالی عراق گفت: طبق توافق صورت گرفته بین سازمان ملل و دولت عراق و شورای استان دیالی، اخراج منافقین از پادگان اشرف و رفتن آنها به کمپ لیبرتی به پنج مرحله تقسیم شده و در هر مرحله حتی نام عناصری که باید اشرف را ترک کنند مشخص شده است.

وی ادامه داد: منافقین همه سعی خود را برای مانع تراشی در این مسئله به کار بسته و افراد فریب کاری که در داخل پادگان اشرف حضور دارند با بازی با الفاظ دروغ پردازی می‌کنند.

فرمانده پلیس دیالی امروز و برای پنجمین روز متوالی در مرکز العظیم مستقر شده است تا عملیات تحویل آنها به پایگاه جدید انجام شود، اما آنها با ادعاهای واهی از جمله آمادگی نداشتن یا وضعیت جسمانی نامناسب و… به دنبال تمدید بیشتر مهلت هستند.

این مقام استان دیالی در ادامه ضمن تاکید بر انجام اخراج مطابق با جدول زمان بندی منظم و روشن اضافه کرد: فکر نمی‌کنم تمدیدی در کار باشد و این موضوع پایان یافته است. وقت کشی منافقین و درخواست آنها برای تمدید مهلت شاید چند روزی ادامه یابد اما هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

صادق الحسینی در خصوص برنامه دولت عراق برای پی گیری قضایی آن دسته از سرکردگان منافقین که درباره آنها حکم قضایی صادر شده است، گفت: این موضوع صرفاً مربوط به دستگاه قضایی عراق است و به آن احترام می‌گذاریم.

وی افزود: حتی اگر یک فرد خارجی و تحت پیگرد قضایی در عراق حاضر باشد، نمیتواند از بازجوییها و تحقیقات بگریزد زیرا تا زمان حضور در عراق تحت سلطه دستگاه قضایی عراق خواهد بود. بر همین اساس هر یک از اعضای منافقین که مرتکب خلاف یا جنایتی شده باشد، متحمل تبعات قانونی جرائمش خواهد بود.