به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، طي دستورالعملي، معاون رييس صداوسيما به مديران شبكهها براي پوشش برنامههاي اجلاس غيرمتعهدها تاكيد كرد و گفت: شبكههاي يك و جام جم بايد بهطور برجسته به رخدادها، گزارشها، مصاحبهها، مستندها و فيلمهاي مرتبط به اجلاس بپردازند.

دارابی به مدیران شبکه‌‌ها بر پوشش وسیع برنامه‌های اجلاس غیرمتعهد‌ها و نیز هفته‌ی دولت تاکید کرد.

براين اساس كليات اجلاس عدم تعهد، تاريخچه برگزاري اين مراسم، اهداف پيشروي اجلاس، موضوعات بررسي شده در اين همايش و نتايج حاصل شده در برنامهي اجلاس تهران هر شب پس از خبر ۲۰ و ۳۰ از شبكهي دو سيما بررسي و دنبال ميشود.