به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، تیمی متشکل از چهار محقق ژاپنی از دانشگاه کیو، آزمایشگاه تاچی روی فناوری RPT کار می‌کنند. فناوری که در صورت تجاری‌سازی و استفاده از آن می‌توان خودروهایی بدون صندلی داشت. با استفاده از این فناوری می‌توان بین دنیای مجازی و دنیای واقعی ارتباط برقرار کرد.

در واقع با استفاده از این فناوری خودروها باز هم دارای صندلی برای سرنشینان خواهند بود اما صندلیهایی که شفاف بوده و دیده نمی‌شوند!

اما این فناوری چه کمکی به رانندگان می‌کند؟ با استفاده از این فناوری می‌توان نقاط کوری را که در حین رانندگی به وجود می‌آید به دلیل شفافیت صندلی‌ها از بین برد و راننده می‌توان پشت خودرو و همچنین کناره‌های خود را به خوبی مشاهده کند.

همچنین با استفاده از این فناوری راننده می‌تواند مشخص کند که دقیقا در چه فاصله‌ای از برخورد با اجسام قرار دارد.

ماساهیکو اینامی، یکی از محققان در این پروژه به وایرد گفت: با استفاده از این فناوری رانننده احساس میکند که در حال رانندگی با یک خودروی شیشهای است. ما در حال توسعه این فناوری هستیم که میتواند شبیه یک جادو باشد و به مردم در آینده کمک کند. البته این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی قرار داشته و برای ورود به بازار آماده نیست.