به گزارش افکارنیوز،دکتر چشمهسری پزشک تیم پرسپولیس پس از معاینات انجام شده درباره این بازیکن به فارس گفت: محمد برخورد بدی با کرار داشت اما این مصدومیت تقریبا به قدیم برمیگردد.
محمد از ناحیه لگامنت آرنج دچار مصدومیت شدید شده به همین دلیل دست وی آتل بسته شد.

وی افزود: باید با چند متخصص صحبت کنیم و سپس مجددا از دست وی MRI‌بگیریم تا مشخص شود که چند هفته نمی‌توانیم از او استفاده کنیم اما این بازیکن با توجه به مصدومیتی که دارد حداقل سه چهار هفته در بین ما نخواهد بود. میزان دوری قطعی محمد پس از مذاکره با پزشکان متخصص مشخص می‌شود.

پزشک پرسپولیس در خصوص علی کریمی گفت: این بازیکن از ناحیه خارجی زانو دچار مصدومیت شده که مصدومیت کوچکی هم نیست. باید کریمی در اولین فرصت در تمرینات تست شود و سپس در مورد او نظر نهایی خود را اعلام کنیم. کارهای ابتدایی را روی زانوی این بازیکن انجام دادهایم.