به گزارش افکارنیوز،

پس از صحبت های تندی که حسن زمانی در خصوص سرمربی آبی پوشان انجام داده بود عصر امروز جلسه ای با حضور تمام اعضای هیات مدیره برگزار شد. مسعود معینی یکی از اعضای هیات مدیره دیرتر از سایرین در جلسه حضور پیدا کرد، اما با ناراحتی و زودتر از همه اعضا جلسه را ترک کرد.

هنگامی که خبرنگاران از او خواستند در خصوص اتفاقاتی که در جلسه افتاده است صحبت کند، او تنها سری تکان داد و با سرعت از خبرنگاران دور شد.