به گزارش افکارنیوز،

در اوایل تمرین امروز استقلال و بعد از حضور محمد مایلی کهن در تمرین آبی ها، منصوریان با فراخواندن بازیکنان به همراه آنها به سمت مایلی کهن رفت و از او بابت حضور در تمرین تیمش تقدیر کرد.

منصوریان خطاب به بازیکنان تیمش گفت: بیست و دو سه سال پیش من اولین بار در همین جا زیر نظر حاج محمد آقا در تیم ملی تمرین کردم. همان نسل طلایی معروف که منتش را سر همه می گذاریم. افتخار می کنم شاگرد ایشان بوده ام. محمد آقا اگر قرار باشد حق کسی را بگیرد، این کار را می کند. همین مسئله باعث شد ۵۰ بازیکن از آن نسل بیرون بیایند.