ایام نوروز
  • منتظرالمهدی با بیان اینکه 81 درصد مردم از رفتار ماموران پلیس رضایت داشته و آن را با "احترام،سنجیده و حرفه ای" می دانند، تاکید کرد: نیمی از 19 درصد مابقی مسافران رفتار ماموران را بیش از حد ضرورت دانسته و نیمی معتقد بودند رفتار پلیس از استاندارها کمتر است.

  • یکی از آداب توصیه شده توسط ائمه، اجازه ندادن به میهمان برای کار کردن در امور منزل است. این البته یک توصیه اخلاقی است و جنبه ایجابی ندارد اما رعایت آن قطعاً پسندیده و نیکو خواهد بود.

  • معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ کتابچه‌هایی را با عنوان کیمیای همدلی و همزبانی تهیه کرد‌ه‌ایم که در قالب آن راهکارهایی برای ارائه فعالیت‌های نوروزی به دانش‌آموزان پیشنهاد شده است و معلم با هماهنگی مدیر مدرسه فعالیت‌هایی را تحت عنوان تکالیف نوروزی برای دانش‌آموزان تعیین می‌کند.

  • مدیر کل نطارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات در خصوص محل گشت های مشترک تعزیرات اطهارداشت:در این گشت ها بازارهای پرتردد را نظارت کرده و بررسی می کنیم.