زنان
  • بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، حدود یک سوم افراد بالغ در آمریکا دچار ابتلا به فشار خون هستند که فقط نیمی از آنان تحت درمان قرار دارند.

  • مویدی با بیان اینکه هنر و سینما جزء دغدغه‌های اصلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است، گفت: تاکید وزیر کشور بر استفاده از ظرفیت هنر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است؛ وی معتقد است هر جا از هنر در راستای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به درستی استفاده شود، آن جامعه با عوارض کمتری از معضلات اجتماعی روبرو خواهد بود.

  • زوجین درصدد اجتناب از عمل به تعهدات مورد انتظار از نقش زن دائم (مانند ارایه خدمات خانگی که در عرف از او انتظار می‌رود) و مرد دائم (مانند تعهدات مالی نفقه و ارث که بر اثر ازدواج دائم به مردان تحمیل می‌شود)، به کنش ازدواج موقت مبادرت می‌ورزند.

  • عضو شورای پنجم شهر تهران با تأکید براینکه تشکیل فراکسیون زنان در شورای شهر تأثیر زیادی در تصمیم گیری‌های شهرداری در حوزه برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و توزیع بودجه برای اجرای طرح های مرتبط با حوزه زنان دارد، گفت: این فراکسیون می تواند ضمن ارایه طرح های مشخص در حوزه زنان حتی بر روی دیگر طرح هایی که در شهر در حال اجراست تأثیر گذار باشد.

  • رئیس مرکز تحقیقات سرطان با اشاره به اینکه علت اصلی این درد تغییرات هورمونی است؛ تغییراتی که کاملاً طبیعی هستند، گفت: اما گاهی درد فراتر از تغییرات هورمونی ماهانه بوده و مستمر می‌شود و اذیت کننده‌؛ بنابراین در این جا نیز علت درد، همان تغییرات هورمونی است و شایع ترین علت این تغییرات هورمونی، "هیجانات خلقی" است.