سازمان تامین اجتماعی
  • نوربخش با بیان اینکه سه خبر خوش برای بازنشستگان داریم، گفت: خبر خوش اول، پرداخت ٣٠ هزار مورد تسهیلات کوتاه مدت از مهر و آبان است که متقاضیان می‌توانند از طریق تشکل‌های بازنشستگی این تسهیلات را دریافت کنند، همچنین هزار بازنشسته به عتبات عالیات به صورت رایگان اعزام می‌شوند و خبر خوش سوم هم این است که با همکاری معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی پیگیر توسعه ورزش برای خانواده بازنشستگان هستیم.

  • دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه مورخ ۵ شهریور، خطاب به دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ادامه فعالیت وی را خواستار شد.

  • مدیر کل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورتی که شرکت ها به دنبال سوابق کارگران و کارمندان خود هستند باید با ارسال نامه به تامین اجتماعی خواستار دریافت جزئیات کامل سوابق بیمه ای شوند.

  • محمدحسن زدا عنوان کرد: بر اساس بخشنامه 539 سازمان تامین اجتماعی افراد بیمه نشده توسط کارفرما می‌توانند با مراجعه به واحدهای رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی نسبت به اخذ حق بیمه خود مراجعه کنند تا بررسی های لازم درقبال حق فرد از کارفرما اقدام شود.

  • افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری کارگران، ترتیب معاینه پزشکی آن‌ها را بدهند.

  • کمک هزینه ازدواج که هدف از پرداخت آن ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج است از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود و هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه‌شدگانی که تشکیل خانواده جدید می‌دهند، می‌پردازد.

  • محمدحسین مهدوی عادلی به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی انتخاب و با تصویب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی محمدعلی همتی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره این سازمان منصوب شد.

  • نوربخش با اشاره به مبلغ پرداختی برای خرید بیمه خدمت به منظور اضافه شدن آن به سوابق بیمه ای گفت:‌ میزان پرداخت برای خرید حق بیمه خدمت برای متقاضیان متفاوت است و به ازای هر ماه با توجه به میزان دستمزد و حقوق، متقاضی باید هزینه ای پرداخت کند.