والدین
  • تصور یک خانواده آرمانی که همه عاشق هم هستند و کودکان از صبح تا شب قربان صدقه هم می‌روند کار ساده‌ای نیست. در ارتباطات یک خانواده، عشق هست، کدورت هم هست، دوستی هست، دعوا هم هست.

  • معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر نقش والدین در خصوص کنترل مشق شب کودکشان بسیار پررنگ است، ادامه داد: بسیاری از اوقات خانواده‌ها در منزل با فرزند محصلشان بر سر انجام تکالیف کشمکش دارند و این کشمکش باعث آزردگی روحی کودک و والدینش می‌شود.

  • با شروع فصل سرما یکی از مخاطراتی که کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند گرایش به خودکشی است. براساس گزارش‌ها و شواهد در ماه‌های سرد سال، آمار اقدام به خودکشی افزایش می‌یابد.

  • کارشناس علوم قرآنی گفت: تنها جایی که ضرورت ندارد از پدر و مادر اطاعت شود و فرزند باید به مسیر خود ادامه دهد در مواقعی است که والدین از او بخواهند که شرک بورزد، گناه کند و از فرمان خدا سرپیچی کند.

  • کارشناسان همواره به والدین توصیه می‌کنند؛ از پدر و مادرهای قدیمی و موفق در تربیت کودک الگوبرداری کنند، و در صورت بروز اختلاف و مشاجره به دور از چشم فرزندان بحث کنند، چون حتا حرف‌های نیش‌دار و کنایه‌آمیز در ضمیر ناخواگاه فرزندان اثر می‌کند و سبب بروز نگرانی، اضطراب، ترس و ناامیدی کودکان بی‌گناه می‌شود.

  • نام افراد بخشی از هویت آن‌ها را تشکیل می‌دهد و با توجه به اینکه اسلام یکی از مهم‌ترین وظایف والدین را انتخاب نام مناسب برای فرزندان می‌داند، از این رو یکی از دغدغه‌های اصلی والدین هنگام تولد فرزند انتخاب نام مناسب برای او است.