پدر
  • زنجبیل می تواند مغز شما را در برابر آلزایمر بیمه کند. یک مطالعه آزمایشگاهی نشان می دهد این گیاه قادر است از سلول های مغزی محافظت کند و شروع و پیشرفت بیماری را به تأخیر بیندازد.

  • دخترم مهسا قصد ازدواج با پسری را داشت اما من و مادرش مخالف ازدواج او با آن پسر بودیم و نمی‌خواستیم دخترمان با غریبه ازدواج کند، من از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستم و در حساب دخترم 6 میلیارد تومان پول داشتم، اکنون نیز از شما برای پیدا کردن دخترم کمک می‌خواهم.

  • کنجکاوی درباره همسر سابق‌تان و اصطلاحا حرف کشیدن از فرزندتان درباره زندگی و رفتار همسر سابق‌تان، کودک را به یک جاسوس دوجانبه تبدیل می‌کند. او با این رفتار شما می‌آموزد که به راحتی می‌تواند در زندگی دیگران سرک کشید و حق دارد هر حرفی را بازگو کند. همسر سابق‌تان به گذشته مربوط است پس درباره گذشته پرس‌وجو نکنید.

  • پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.