اقبال شاکری
  • عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه ساکنان بافت فرسوده دارای سبک زندگی خاص هستند گفت: هرکسی که می‌خواهد در بافت فرسوده اقدامی انجام دهد باید به سبک زندگی ساکنان این پهنه توجه جدی داشته باشد.

  • رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اصلی ترین علت بسته ماندن طولانی مدت بلوارها و خیابان هایی که برای مدتی جهت حفاری های مترو بسته می شوند تصریح کرد: به دلیل عدم هماهنگی های صورت گرفته میان پلیس راهور و مسئولان مترو، گاه شاهد هستیم که یک معبر برای مدت زمان طولانی بسته می ماند.

  • اقبال شاکری در گفت وگو با افکارنیوز؛

    رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی باید امکانات مالی نوسازی بافت فرسوده را افزایش دهد، اظهار کرد: نوسازی بافت فرسوده دچار کلیشه های ذهنی مسئولان شده اما نیاز به ایده هایی داریم که هدفش بهبود کیفیت زندگی ساکنان این بافت باشد.

  • اقبال شاکری در گفت و گو با افکارنیوز مطرح کرد؛

    رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود 17 هزار صنایع آلاینده و مزاحم محیط زیست عنوان کرد: تنها در صورت تشکیل کارگروه مشترک بین شهرداری، محیط زیست و دادستانی و تعیین محدوده وظایف انتقال این صنایع امکان پذیر است.

  • رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت آژانس های آنلاین ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

  • عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نرخ گذاری بلیت‌های مترو بر اساس پیمایش خواهد بود، در همین راستا نرخ کرایه بلیت تا ۶ کیلومتر ۴۰۰، از ۶ تا ۱۲ کیلومتر ۵۰۰، از ۱۲ تا ۱۸ کیلومتر ۶۰۰ تومان و از ۱۸ کیلومتر به بالا هزار تومان تعیین شده است.