قوه قضائیه
  • عیلزاده طباطبایی توضیح داد: اکنون پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده و قرار است، 20 اردیبهشت ماه جاری دادگاه برگزار شود.

  • مویدی در واکنش به احتمال تصویب طرح اخیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و آثار و تبعات آن گفت: پیش بینی من به عنوان کسی که بیش از 35 سال از عمرش را در مبارزه با باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان گذرانده آن است که در صورت تصویب این طرح، قطعاً فعالیت قاچاقچیان موادمخدر جدی‌تر شده و حجم قاچاق مواد مخدر افزایش خواهد یافت.

  • با نگاهی گذرا به فرایند تغییرات و دگرگونی در عالی‌ترین پست اجرایی بانک سرمایه به خوبی واضح و مبرهن است که پیام آشکار این تغییرات، کنار زدن سایه شوم و شوربختانه تخلفات در این بنگاه اقتصادی است که مدیران ارشد نظام بانکی سعی در کنار زدن آن و تاباندن خورشید اعتماد بر این مجموعه اقتصادی را دارند.

  • اژه ای اظهار کرد: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم 6 نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟ چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی رو به رو شویم و شما نباید کوتاه بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم.

  • قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه درباره اقدامات انجام‌شده در خصوص حاشیه‌نشینی گفت: کارگروه ملی در مرکز تشکیل شد که نتیجه پیگیری کارگروه‌های استانی و ملی توقف ورود پرونده‌های ناظر به تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی بوده است. همچنین در ۱۲ استان، ایجاد مناطق جدید حاشیه نشینی کنترل و مهار شده است.

  • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5/5 % محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4/5 % محکومٌ به ) است.

  • قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: تحمل موافق و مخالف یک نیاز عملی و ضرورت عقلی محسوب می‌شود که در این میان مدارا یک الزام اجتماعی است که در مدیریت رفتار باید به آن توجه کرد و در غیر این صورت موجب به هم ریختن نظم عمومی می‌شود و در دوران امروز بدون تعامل و مدارا نمی‌توان زندگی کرد.