هاشمی رفسنجانی
  • هاشمی‌رفسنجانی از دهه 70 اهتمام ویژه‌ای به انتشار خاطرات و محفوظات خود داشت اما نکته مهم در این زمینه تأثیرات سیاسی اجتماعی خاطرات و واگویه‌های هاشمی‌رفسنجانی در افکار عمومی بود که تبعات متفاوتی را در پی داشت؛ چه اینکه از دوره‌ای به بعد خاطراتش در دهه‌های اخیر، با مواضع و خاطرات اولیه وی تناقض‌های فاحشی دارد.

  • با فوت هاشمی رفسنجانی، تحلیل‌ها و خاطرات از 82 سال عمر پر فراز و نشیب او آغاز شد. برخی از جایگزین برای او نام می‌بردند و برخی دیگر از لزوم نقد و بررسی هاشمی صحبت کردند. قریب یک سال گذشت و کشتی انقلاب به راه خود ادامه می‌دهد اما بازخوانی تاریخچه زندگی هاشمی می‌تواند برای سیاست‌مداران آینده و امروز عبرت‌آموز باشد.

  • فائزه هاشمی با بیان اینکه احمدی نژاد با تابوشکنی که انجام داد وزیر زن داشت اما در دولت روحانی این موضوع تکرار نشد، گفت: از روحانی انتظار این بود تا در دوره دوم وزیر زن داشته باشد اما به روحانی فشارهایی آوردند تا وزیر زن و وزیر اقلیت نداشته باشد.

  • ارتباط بین جریان سازی و ایجاد گفتمان، یک ارتباط علت و معلولی و دو طرفه است که در عرصه سیاست تمامی ندارد. یعنی جریان سازی منجر به ایجاد گفتمان و یک گفتمان منجر به جریان سازی می شود.

  • هاشمی رفسنجانی یادآور شد: کار گروه مدیریت بحران برای شهر تهران باید فعال شود و اعضایی شامل شهردار، معاونان و سایر مسئولان جلسات ویژه ای را جهت پیشگیری از وقوع زلزله و حوادث پس از آن تشکیل داده و دنبال کنند.