وصیتنامه
  • حسب ادای دین در روایت شجاعت و رشادت‌های دلاور مردان دوران دفاع مقدس، سری دیگری از تصاویر دیده نشده رزمندگان و شهدای گرانقدر شهرستان گرمه که در دوران طلایی دفاع مقدس سند اقتدار و مقاومت جانانه را به این دیار اهدا نمودند و چشم طمع و تعرض دشمن بعثی را کور نمودند منتشر می‌گردد.

  • به حق آن خداوندى که مکّه را حرم محترم گردانیده که حسن فرزند على و فاطمه اَحَقّ است به رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم و خانه او از آنها که بى رخصت داخل خانه او گردیده اند.