به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به نقل از فارس،صمدالله فيروزي با بيان اينكه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به دنبال خدمت رساني به جامعه هدف در حوزههاي درمان و رفاهي است، اظهار داشت: اين وزارتخانه ميكوشد با اجراي طرحهاي مختلف همه افراد جامعه را تحت پوشش بيمههاي اجتماعي قرار دهد.
وی به اجرای طرح بیمه قالیبافان و صنعتگران صنایع دستی شناسه‌دار اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، امسال‌ ۲۰۰ هزار بافنده فرش و قالی و صنعتگران صنایع دستی شناسه‌دار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
فیروزی در اعتبارات بیمه اجتماعی قالیبافان گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، به طوری که ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه قشر قالیباف و فرشباف و صنعتگران صنایع دستی شناسه‌دار در نظر گرفته شده است.
سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اضافه کرد: یکی از شرایطی که قالیبافان می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند، داشتن کارت مهارت از مکان‌های معتبر آموزشی است.
وی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته افراد می‌توانند کارت مهارت خود را از سازمان فنی و حرفه‌ای و مراکزی که زیر نظر این سازمان رشته فرش را تدریس می‌کنند، ‌ تقاضا و دریافت کنند.
فیروزی اظهار امیدواری کرد تا افرادی که در این رشته فعالیت دارند و دارای کارت مهارت هستند به سرعت به دفاتر بیمه‌ای مراجعه و در خصوص بیمه شدنشان اقدام کنند.
سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به مقدمات کار در خصوص بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: ۵۰۰ شعبه تأمین اجتماعی آماده اجرا شدن این بیمه را دارند.
وی اظهار داشت: وزارت رفاه وتامین اجتماعی هیچ مشکلی برای بیمه این قشر ندارد و امیدواریم با اطلاع رسانی دقیق شرایط حضور این افراد در شعبات سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.