روابط عمومي مركز پزشكي حج و زيارت هلالاحمر، در ادامه روند نظارتي پزشكان كاروانها و بر اساس گزارشهاي اخذ شده توسط پزشكان ناظر در استان تهران و برخي استانها از روند انجام معاينات زائران و گزارش كوتاهي و در نهايت عدم دقت برخي پزشكان كاروان در اين خصوص، رئيس مركز پزشكي حج و زيارت اين جمعيت احكام چند تن از پزشكان را ابطال و پزشكان ديگري را جايگزين آنان كرد.

در این راستا مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از کلیه پزشکان کاروان تقاضا دارد به هیچ عنوان قبل از حصول اطمینان از احراز استطاعت کامل جسمی و روانی متقاضیان حج نسبت به تأیید آنان در نرم افزار معاینات اقدام نکنند.

بر اساس اين گزارش، تعويض پزشكان كاروانها و ابطال احكام چند تن از پزشكان كاروانهاي حج به دليل كوتاهي در انجام دقيق معاينات متقاضيان حج صورت پذيرفته است.