مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از ایجاد آزمایشی کانونهای فرهنگی محله در مدارس با آغاز فصل تابستان خبر داد.
زهرا پناهی روان با اعلام این خبر افزود: کانونهای فرهنگی محله با همکاری بسیج و روحانیون مساجد محله، والدین دانش آموزان، معلمان و فعالان عرصه فرهنگی در مدارس ایجاد می شود.

کانونهای فرهنگی محله در مدارس یکی از طرحهای حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش است که وعده ایجاد آن را در نوبت عصر مدارس داده بود.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در صورتی که اجرای آزمایشی این طرح با موفقیت انجام شود، این پایگاهها را در سالهای بعد گسترش می دهیم.