به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري در حاشيه دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور درباره وضعيت بازار گوشت تهران عنوان كرد: به دليل كمبودي كه در اين بخش رخ داده بود، با افزايش قيمت مواجه شده بوديم اما بايد اين موضوع را مد نظر قرار دهيم كه هرچند افزايش قيمت كالا ميتواند به راحتي باشد اما كاهش قيمت آن به كندي است و به همين دليل ما به دنبال تامين مواد پروتئيني از منابع داخلي و اگر كفايت نكند، از واردات هستيم كه درصورت اين تداوم، قيمتها كاهش پيدا ميكند.

وزیر بازرگانی در این باره خبر داد: نخستین محموله واردات گوشت از کشور قرقیزستان، سه‌شنبه هفته جاری به ایران وارد می‌شود که قیمت آن نیز مشخص است اما جزئیاتش را بخش‌های مرتبط وزارت بازرگانی اعلام خواهند کرد.

او در پایان درباره تحریم‌های ایران تصریح کرد: تحریم‌ها در حدی نیستند که فشار مضاعفی را برای ما ایجاد کنند، با وجود این ما باید دنبال این باشیم که چگونه از منابع خود بهتر استفاده کنیم.