به گزارش مهر غلامرضا خوش خلق با تاکید بر اینکه واحدهای تجاری نیز باید الگوی مصرف برق را رعایت کنند، گفت: تا به حال برای کنترل و مدیریت مصارف برق بخش تجاری، سیاست خواهشی و توصیه ای در نظر گرفته شده است؛ اما بنا داریم که در بخش تجاری، اگر اجازه داده شود و بسته مرتبط با آن در دولت به تصویب رسد، قیمت برق بخش تجاری را نیز متناسب با میزان مصرف اصلاح کرد.

معاون توانیر افزود: در حال نهایی کردن الگوی مصرف برق بخش تجاری در کشور هستیم. همانطور که در قانون تبیین شده است، الگوی مصرف بخش تجاری در حال تجدیدنظر نهایی است. بر این اساس، اگر این بخش بالاتر از حد الگو مصرف کند، باید هزینه تمام شده را بابت آن بپردازد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در رابطه با استفاده از لامپهای التهابی نیز، توانیر تاکنون به صورت توصیه ای و دستورالعملی برخورد شده است و بعضا در مقاطعی که سیستم قضایی همراهی کرده، حتی کار به تعطیل موقت واحد تجاری نیز رسیده است.

خوش خلق ادامه داد: حال به صورت کلی در حال اخذ مصوبه ای هستیم که اگر واحدی در حد نامتعارف مصرف داشت، با آن برخورد شود. البته توانیر قصد ندارد نوع مصرف را محدود کند، اما اگر واحدهای تجاری با الگوهای مصرف همراهی نکنند و بخواهند برای کالاهایی که می تواند با شیوه دیگری به تبلیغ آنها بپردازند، مصارف برق خود را افزایش دهند، مجوزهایی را کسب خواهد کرد که برخورد قانونی صورت دهد، در این موارد شاید حتی کار به تعطیلی واحدها نیز بیانجامد.

برخورد قضایی با واحدهای متخلف

وی اظهار داشت: در برخی مواقع برخورد قضایی نیز با متخلفان صورت گرفته؛ اما به صورت فراگیر در کل جامعه نبوده است. در این رابطه توانیر به دنبال آن است که حقوق شهروندان رعایت شود.

معاون توانیر گفت: مصرف بی رویه از سوی برخی واحدهای تجاری، تنها مصارف برق را بالا نمی برد بلکه می تواند مسبب آلودگی نوری شده و مشکلاتی را ایجاد کند. حتی از دیدگاه حمایت از مصرف کننده نیز ممکن است استفاده از لامپهای التهابی کالا را در اندازه ای فراتر از کیفیت اصلی آن نمایش دهد و به خریدار، دید مجازی دهد. این امر به ضرر مصرف کننده تمام می شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه توانیر مدعی نیست؛ ولی می گوییم مصرف باید متناسب با میزان کالا صورت گیرد. دلیلی ندارد که میزان اندکی میوه، توسط چندین لامپ ۱۰۰۰ روشن شود. حتی در این صورت، مغازه داران نیز متضرر می شوند چراکه در واقع آنها با بکارگیری چنین لامپهایی، عملا معادل چندین بخاری برقی گرما دریافت می کنند که در مقابل باید هزینه زیادی بابت خنک کردن فضای موجود در واحد صنفی خود بپردازند.

خوش خلق از همکاری خوبی اصناف کشور با توانیر مبنی بر جمع آوری لامپهای التهابی و پرمصرف خبرداد و گفت: با اصناف وارد مذاکره شدهی ام و انصافا آنها با توانیر به خوبی همکاری کرده اند.