خبرگزاري راشا تودي، روز گذشته تعداد زيادي از مسلمانان انگليس در خيابانهاي لندن گرد هم آمدند و خواستار معرفي جنبههاي دين اسلام در انگليس شدند.
این معترضین مسلمان تأکید کردند که قانون اسلام باید در تمامی انگلیس به همه مردم معرفی شود و تأکید کردند که زمانی تساوی برقرار می‌شود که همه تحت یک قانون که آن قانون الهی است زندگی کنند.
ملی‌گرایان اتحادیه دفاع انگلیس نیز در این تظاهرات شرکت کردند و تأکید کردند که ما نژادپرست نیستیم و خواستار یک قانون واحد برای همه مردم انگلیس هستند.
بر اساس این گزارش، مجموعه‌ای از ۴ حزب‌ که موافق و مخالف معرفی دین اسلام در تظاهرات لندن شرکت کردند و عقاید خود را به اشتراک گذاشتند.
چنین تظاهراتی تا حد بسیار زیادی در خیابان‌های روستاهای سراسر انگلیس رایج است.
راشا تودی در گزارش خود اعلام کرد که با ورود ملی‌گرایان راستگرای انگلیس، این تظاهرات به خشونت کشیده شد.