محمد علي ابطحي، مشاور و مسئول دفتر رئيس دولت اصلاحات با اشاره به رخدادهاي حوادث پس از انتخابات و نقش رهبري انقلاب در پايان دادن و سامان دادن به اين حوادث و فتنهها، اظهار داشت:اگر رهبري نظام يك گام در حوادث پس از انتخابات عقب نشيني ميكردند، امروز ما هلال ناامني عراق ايران افغانستان را داشتيم و نامني چيزي است كه اگر در هر كشوري بوجود آيد آن كشور ديگر هيچ چيز نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به قدرت و صلابت نظام مقدس اسلامی و نیروهای آن، افزود: اگر این حوتدثدر جایی غیر از ایران بود، با رهبری ضعیف‌تر بود، با امکانات نظامی و قضایی کمتری بود، دیگر هیچ دستاوردی و هیچ تاریخی از انقلاب نمی ماند.
ابطحی همچنین به درایت و تیزهوشی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد وگفت: ملت ایران باید از تیزهوشی رهبر انقلاب، سربازان با نام و بی نام انقلاب که این کار را انجام دادند و ایران را از این شرایط بحرانی نجات دادند تشکر کند.
انتهاي پيام/