مسجد جامعی پس از بازدید از باغ موزه دفاع مقدس به سایت اطلاع رسانی باغ موزه دفاع مقدس گفت: باغ‌موزه دفاع‌مقدس مجموعه‌ای بسیار فاخر و متناسب با ظرقیت‌های فرهنگی امروز است و با با روحیه‌ای که در دفاع مقدس وجود داشت تناسب ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به فکر و ایده ویژه در طراحی باغ موزه دفاع مقدس تصریح کرد: از نظر سخت‌افزاری در تهیه امکانات دریغ نشده است و آنچه به چشم می آید کار ماندگاری در حوزه دفاع مقدس خواهد بود.
مسجد جامعی با اشاره به ماهیت فرهنگی و هنری این مجموعه گفت: همین که ما بتوانیم در قالبی هنری و با استفاده از شگردهایی اینچنین دفاع مقدس را روایت کنیم تجربه‌ای است که باید از جایی آغازش می‌کردیم و این باغ موزه پایه بسیار خوبی برای این بناست.
وی افزود: از نظر نرم افزاری مهم است که با ظرفیت های ایجاد شده چگونه ادبیات جنگ تحمیلی امان را بیان و تصویر کنیم که هم جذابیت داشته باشد و هم نشان دهد که چه تلاش‌هایی برای حفظ این آب و خاک و عزت و شرف آن کشیده شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طراحی تک تک اجزا بسیار مهم است یادآور شد: این کار مانند هنر کاشیکاری است که که هم تک تک اجزایش معنا دارد و هم در کل معنایی را می‌سازد.
وی در پایان با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی در پایتخت باغ موزه دفاع مقدس را راهی برای کاهش کاستی آمار فضاهای فرهنگی تهران دانست و گفت: هر چند ما نسبت به جمعیت همچنان در داشتن فضاهای فرهنگی فقر هستیم اما مهم این است که تلاش‌ها صورت می‌گیرد و پایه هایش هم محکم گذاشته شود و به نظرم این قدم نخستین در عرصه ایجاد فضای فرهنگی در حوزه دفاع مقدس بسیار خوب برداشته شده است.