در ادامه پخش برنامههاي راديويي با ستارهها كه توسط اداره كل هنري و نمايشي بنياد شهيد و امور ايثارگران و با همكاري شبكه سراسري فرهنگ تهيه ميشود، امروز زندگي سردار شهيد مهدي صبوري با گفتوگو با خانواده و همرزمان وي بررسي ميشود.
این برنامه از ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد. برنامه رادیویی «با ستاره‌ها» یک شنبه و سه شنبه هر هفته زندگی سرداران دفاع مقدس را مرور می‌کند.