به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بر اساس ماده‌ یک این اصلاحیه، عناوین شهردار و رییس شورای شهر و رییس شورای عالی استان‌های مربوطه، حسب مورد با حق رای به ماده‌ یک قانون اصلی در مورد تاسیس شورای عالی ترافیک اضافه شد.
در ماده یک قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است: «به منظور اعمال سیاست های جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از این‌پس شورای عالی نامیده می‌شود، مرکب از معاون وزیر کشور، ریاست شورا، معاون وزیر راه و ترابری، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی تأسیس می‌شود که با این اصلاح، رییس شورای شهر، شهردار شهر و رییس شورای عالی استان‌ها به ترکیب مذکور اضافه شد.
بر این اساس، در ماده ۲ این اصلاحیه‌ نیز معاون فنی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به اعضای شورای عالی ترافیک اضافه شد.
شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای عضو شورای‌عالی مستقر در استان، رییس شورای اسلامی استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می‌شود.
همچنین براساس مصوبه‌ دیگر نمایندگان، ماده‌ مکرر دیگری در خصوص تاسیس شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به قانون مذکور الحاق شد که بر اساس آن شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار و رئیس اداره راه و ترابری، نماینده مسکن و شهرسازی استان حسب مورد، رئیس اداره محیط زیست در صورت وجود اداره آن در شهرستان، فرمانده انتظامی شهرستان، بخشدار هر بخش، شهردار هر شهر و رئیس شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.
بر این اساس، وظایف شورای هماهنگی شهرستان و دبیرخانه آن همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها بر اساس آ‌یین نامه ای خواهد بود که ظرف ۳ ماه توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر این اساس، شهر تهران از این قانون مستثنی بوده و کماکان مشمول ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ می باشد
بر اساس این مصوبه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و اعضایی نظیر رییس اداره‌ راه و ترابری، رییس اداره محیط زیست، ‌ فرمانده انتظامی شهرستان و رییس شورای اسلامی شهر تاسیس می‌شود که بر اساس تبصره‌ای از این ماده الحاقی شهر تهران از شمول این قانون خارج می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه ۲۷ آبان ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید که رئیس جمهور این قانون را در تاریخ ۱۷/۹/۸۸ برای اجرا ابلاغ کرده است.