مارادونا اين بار از تشريک مساعي مسي در تيم آرژانتين تعريف کرده و گفت: مسي دوست دارد در همه مسابقات حضور داشته باشد و من عاشق اين حس او هستم.

مارادونا درباره مسی که در بازی فردا مقابل یونان کاپیتان خواهد بود، ادامه داد: «من تصمیم داشتم به او استراحت بدهم، اما وقتی بازیکنی با این میزان از استعداد دارید، کسی که بهترین دنیاست، کسی که می‌تواند علت اصلی تفاوت ما به بقیه باشد، بازی ندادن او یک گناه نابخشودنی است که نسبت به هوادارانی که می‌خواهند بازی وی را تماشا کنند انجام می‌دهید.»

مسی در دو بازی گذشته آرژانتین مقابل کره درخشش خوبی داشته اما گل نزده است، اما این به عقیده مارادونا چیز مهمی نیست. او در ادامه گفت: «اگر او در مود گل نزدن است اما می‌تواند به من و هم تیمی‌هایش فرصتی برای نمایش متفاوت بدهد. بنابراین کاری نداشته باشید و بگذارید او در همین مود بماند. او فرصت‌ها را ایجاد می‌کند گرچه گل‌هایش هنوز نرویده‌اند. در سال ۱۹۸۶در بازی مقابل کره گلزن‌های تیم آرژانتین اسکار روگری و خوآخه بالدانو بودند و در بازی مقابل بلغارستان بالدانو و بروچاگا اما من هم هر وقت که لازم بود گل خودم را می‌زدم و این همان شرایطی است که مسی دارد.»